Ing. IVAN DOUBEK

ODHADCE DIGITÁLNÍHO /DĚDICTVÍ/ MAJETKU
APPRAISER OF DIGITAL LEGACY

image

Úspěšně jsem složil certifikační zkoušku v oboru ODHADCE DIGITÁLNÍHO MAJETKU/DĚDICTVÍ

I have successfully passed the certification exam in the field of DIGITAL PROPERTY/LEGACY APPRAISER

Působím v jazyce českém a anglickém

I work in Czech and English language

Úspěšně jsem složil certifikační zkoušku na lektora v oboru DIGITÁLNÍHO MAJETKU/DĚDICTVÍ

I successfully passed the DIGITAL PROPERTY/LEGACY lector certification exam

Působím v českém a anglickém jazyce

I work in Czech and English language

image

Contact

email: ivan@ivandoubek.com
tel: 420 773 238 799 

https://www.linkedin.com/in/ivandoubek/